Vi-skogen

Det vi säljer till dig växer och är beroende av att vår jord och vårt klimat mår bra.
För oss på Centrala Partihallen är ett aktivt miljöarbete en självklarhet.
Det som är vår utmaning är att vi häruppe i norr inte kan odla alla de godsaker som vi vill äta, utan
vi importerar varor från länder där klimatet tillåter odling.
Dessa varor behöver transporteras till oss och gärna så snabbt som möjligt för att vi ska kunna njuta av dem.
Vi kommer aldrig komma ifrån transporten, men vi kan sträva efter att alltid lämna så små avtryck som möjligt efter oss.

Från och med 2015 är alla våra transporter ut till dig klimatkompenserade till 100% med Vi-skogen.

Vi har valt att samarbeta med Vi-skogen som genom att plantera träd tar människor ur fattigdom. Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa åkrar återfår sin naturliga bördighet, de skyddar mot erosion och solens skadliga strålar. Träd ger frukt,vilka ger en inkomst eller näring och mat på borden och de kan användas som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter.

Att just Vi-skogen blev vårt klimatkompensationspartner har inte bara med det fina resultat deras arbete ger utan även att vi ser att Vi-skogens arbete är sammankopplat med vårt här i Sverige. Kunskapen om våra älskade ätbara grödor, livsviktiga planteringar och ett aktivt utbildningsarbete i skolan är någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat.

Agroforestry

Vi-skogen  arbetar med metoden agroforestry, vilket innebär att de odlar träd och flera sorters grödor tillsammans med människorna som bor i de utsatta områdena. Genom utbildning får fattiga familjer tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. För att resultaten ska bli ännu mer långsiktigt hållbara arbetar Vi-skogen i partnerskap med lokala organisationer i östra Afrika. Vi-skogen har länge arbetat  med rådgivning till bönder, men målet är att organisationerna ska stå för denna rådgivning.

Anastaz, Jeneroza med sönerna Alex och Tito Thermistockless

Anastaz och hustrun Jene bor med sina sju barn i byn Kihanga i norra Tanzania. Sedan 2011 har de varit med i Vi-skogens projekt ”Träd Ger Liv”. Tack vare klimatkompensationen planteras träd på familjens gård. Vi ville plantera nära åkrarna så att vi också får användning av träden i jordbruket, de skuggar grödorna och när löven förmultnar ger de näring till jorden. Pengarna vi får använder vi till att utveckla gården, skolavgifter och så till något litet för hela familjen, så att alla ser att träden ger oss något tillbaka, berättar Thermistockless.
Förutom skydd mot vinden ger träden familjen ekonomiskt bidrag i form av betalning utifrån hur mycket CO2 som lagras in genom träden.
Familjen har kommit en lång väg i kampen mot fattigdom. Det har numera kunskap om hur de förbättrar sitt jordbruk för att få större skördar och hur de genom träden får en tryggad tillgång till vindskydd, ved och timmer. Nu drömmer de om framtiden för sig och sina barn.
- Jag hoppas att vi får en hållbar gård där familjen kan leva och må bra. Jag vill att mina barn ska få en bra utbildning så att de blir bra människor som så småningom tar hand om oss när vi blir gamla.

Grundskolan Bisheshe.

Under en tioårsperiod har skolan förbundit sig att plantera och vårda träd genom
Vi-skogen.
Skolans miljöklubb som består av ett trettiotal barn berättar varför de planterar skogen:
– Träd gör så att det regnar och så att luften blir ren. Särskilt i skuggan under ett träd känns luften frisk. Löven förmultnar och gör jorden rik medan rötterna stoppar jorderosion. Ved värmer skolmat och
med timmer kan det byggas skolbänkar.
Varje skolbarn har odlat och planterat minst ett träd.
De rensar ogräs och vattnar trädet varje morgon och kväll. För att hålla betande djur och oförsiktiga människor borta sätter de upp ett skydd av pinnar. Varje dag fortsätter eleverna samla och plantera frön.
Läraren Bernadethe Mlongwa förklarar varför skolan valt att vara med i Vi-skogens projekt.
– Vår skola planterar träd eftersom träd är ovärderliga. De ger regn och liv. Och de pengar vi får för att vi är med i projektet ger oss råd att plantera och sköta fler träd.

Guidance Mashanda

Guidance Mashanda i västra Tanzania äger två och ett halvt hektar mark.
Hon har med Vi-skogens hjälp planterat 760 träd på mindre än ett år.
Pengarna som hon tjänat på träden har gjort det möjligt för familjen att expandera sitt jordbruk.
Samarbetet med Plan Vivo började efter att Guidance fått utbildning genom Vi-skogen.
Utbildningen har gett henne förståelse för hur viktiga träden är för att motverka klimatförändringarna.
– Förr högg jag bara ner de träd som behövdes för att försörja mig, utan någon tanke på att plantera nya.
På tomten har hon planterat trädet acrocarpus som inte kräver så mycket vatten och som klarar torkan bäst.
I sitt samarbete med Vi-skogen har hon också sett fördelarna med att plantera träd och grödor tillsammans.
– Vi odlade nästan bara bönor innan, men idag har vi mycket större variation. På åkern har vi numera också tomater, lök, potatis och jordnötter.
Vi har en mycket högre inkomst och vi skördar mer än en gång per år.

Jämställdhet

Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. Bristen på jämställdhet innebär att de inte har makt och inflytande över sina egna liv. I Vi-skogens arbete för jämställdhet fokuserar vi på att kvinnor i östra Afrika fritt ska bestämma över sin ekonomiska  utveckling och delta politiskt.  Genom att ställa om sitt jordbruk till agroforestry ökar produktionen av grödor, vilket också  förbättrar villkoren för kvinnor.  Metoder som sparar energi, så som vedsnåla spisar och biogasanläggningar, gör situationen  bättre för kvinnorna. Spar och lånegrupperna stärker jämställdheten då kvinnorna får större inflytande över hur familjens  pengar används.

 Ekonomisk trygghet

 I fattiga länder saknas många gånger effektiva banksystem och särskilt stor är bristen på finansiella tjänster på  landsbygden. Genom att organisera sig i spar och lånegrupper kan bönder spara och investera i sina verksamheter. Med  möjlighet att låna pengar blir familjerna inte heller lika sårbara för akuta utgifter som mediciner och sjukhusbesök.För att öka  sina inkomster är det viktigt att människor ser sitt jordbruk som en företagsverksamhet. Med stöd från Vi-skogen kan  bönderna utveckla sina företag och i grupp strategiskt planera sitt jordbruk utifrån analyser av marknaden. De får utbildning i grundläggande företagsekonomi, och analyserar sina resultat gemensamt. Genom att gå samman kan de förhandla bättre priser och göra gemensamma vinster i inköp av fröer och andra nödvändigheter.