Miljö

Vi tänker mycket på miljön på Centrala Partihallen AB och vi försöker ständigt hänga med i nya metoder och bra sätt att minska utsläpp och öka återvinningen. Vi bryr oss om djurs och människors hälsa och arbetar ständigt för att inte använda naturens resurser i onödan.

Ett viktigt led i vårt miljötänk har varit att KRAV certifiera oss, vi är godkända för beredning, lagring samt införsel av KRAV-märkta produkter.
Vi försöker i så stor utsträckning som det går att hitta svenska råvaror med korta transportsträckor.
De varor som tas från utlandet köper vi direkt utan mellanhänder.

Alla våra varor levereras i lastbilar med både värme och kyla som håller högsta miljökrav. När det är extra mycket att göra hyr vi in personal från åkerier som ställer lika höga miljökrav som oss!

Vi följer Eu:s handelsnormer enligt villkoren i förordning 2200/96
se mer på www.jordbruksverket.se

Under 2014 övergår vi successivt till att packa i plastbackar från Svenska Retursystem.
Backarna används av leverantörer och odlare i hela Sverige, användandet av dem gör att vi minskar avfallet och påverkan på naturens resurser.
Vi tar tillbaka alla tomkartonger från våra kunder och återanvänder i den mån det går. De kartonger som inte går att återanvända pressas ihop i en komprimator och skickas iväg till återvinningscentralen.
Vi är även anslutna till FTI AB

Fakturering sker i största möjliga mån elektroniskt och självklart använder vi enbart grön el i hela verksamheten!